Kinderen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en ethisch besef klaarstomen voor de maatschappij en zodanig ontwikkelen dat zij creatief kunnen denken en doen.​

 • Innovatieve algemeen bijzondere school ​
 • Gepersonaliseerd onderwijs: elk kind staat afzonderlijk centraal, “onderwijs op maat”​
 • Betekenisvol onderwijs: Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerprocessen en zien de context van de kennis . ​
 • Creatieve ontwikkeling: kunstzinnig en oplossingsgericht denken. ​
 • Talentontwikkeling: ontdekken en ontplooien.
 • Kernwaarden kennis, ethiek, verantwoordelijkheid en creativiteit zijn geïntegreerd in het onderwijs
 • De kinderen niet alleen op hun toetsresultaten beoordeeld worden;
 • elk kind zijn/haareigen leerproces kan doorlopen
 • aandacht wordt besteed aan het kind in zijn geheel
 • ouderbetrokkenheid en transparante organisatie niet alleen op papier staan, maar ook daadwerkelijk voel- en zichtbaar zijn;
 • de nieuwste leermethoden en -mogelijkheden gebruikt worden
 • de voortang van uw kind niet alleen tijdens rapportgesprekken bekend wordt, maar op elk gewenst moment gevolgd kan worden.
 • kunst en cultuur onderdeel van het leerproces vormen
 • unitonderwijs wordt gegeven (gepersonaliseerd onderwijs en betekenisvol leren);
 • gewerkt wordt met het concept positieve gezondheid;
 • zowel digitaal als papierenlesmateriaal wordt gebruikt;
 • het bestuur niet alleen achter de schermen actief is, maar op school ook zichtbaar en betrokken is.
 • In alle units Engelse les wordt gegeven
 • Wij kijken naar de ontwikkeling van het kind en niet alleen naar toetsresultaten.
error: Content is protected !!