Unitonderwijs

Een basisschool met innovatief eigentijds onderwijs. In plaats van lokalen wordt er met units gewerkt. Units worden gevormd uit basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijdscategorieën. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Deze manier van onderwijs zorgt ervoor dat kinderen op hun eigen cognitieve en emotionele niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen en ouders hiermee interessant en leuk. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingvormen.

Het onderwijs van onze school bestaat uit drie units. Ontdekkers, Onderzoekers en Presteerders. De kinderen in de leeftijd 4-6 jaar vormen samen unit 1, de kinderen in de leeftijd 7-10 jaar vormen unit 2, de kinderen in de leeftijd 11-12 jaar vormen unit 3. Dit is bedacht vanuit pedagogisch oogpunt met het oog op de ontwikkeling van het kind en overeenkomend met onze kernwaarden.

Voordelen en onderscheidende factoren

 • Onderwijs wordt aangepast aan het kind;
 • Er is geen wedstrijdcultuur, kinderen werken samen;
 • Ouderbetrokkenheid en –participatie;
 • Geen harde hiërarchie binnen school, er zijn diverse verantwoordelijkheden.
 • Werkgroepen (leerkrachten en internbegeleiders) bepalen onderwijs;
 • Minder toetsstress voor kinderen en ouders;
 • Engels taalles vanaf 4 jaar;
 • Minder administratieve taken voor leerkrachten;
 • Leerlingenraad;
 • Kunst, muziek en beeldende vorming maken onderdeel uit van onderwijs i.p.v. naschoolse activiteit.
 • Betrokken bestuur.