Beleidsplan

Werkzaamheden stichting
SKOC richt zich momenteel op het besturen van de algemeen bijzondere basisschool Leer Unit, gevestigd in Amsterdam. SKOC beoogd om zowel binnen schoolse als naschoolse kunst, muziek en culturele activiteiten te ontplooien. Binnen de school worden momenteel de creatieve vakken op unitniveau (meerder leerjaren) aangeboden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kunst- en muzieklessen. Onze kinderen krijgen aandacht op alle gebieden waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Zij ontdekken uit een scala van mogelijkheden wat hun talenten zijn en krijgen de gelegenheid om hun talenten te ontplooien.

Het schoolgebouw biedt veel mogelijkheden om diverse creatieve vakken en activiteiten aan te bieden. Vanaf 2021 wordt er meer ingezet hierop om het curriculum uit te breiden en gevarieerdere aanbod te creƫren.

Streef naar IKC
Zoals ook in het strategisch beleidsplan opgenomen streven wij ernaar om een breed aanbod aan buitenschoolse activiteiten te hebben en om de school om te zetten naar een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken. Daardoor zal voor SKOC meer mogelijkheden zijn om meer in te zetten op ontwikkeling van kunst-, culturele- en muziek activiteiten.

Doelgroep
De doelgroep is momenteel kinderen van 4 tot 12 jaar, maar met het opzetten van het IKC willen we dit graag uitbreiden tot 18 jaar waarbij we alle jongeren willen aanspreken.

Inkomsten en financiering
Deze activiteiten zullen gefinancierd moeten worden door giften en (minimale) eigen bijdrage van ouders. Deze inkomsten (en de uitgaven) zullen volledig apart geadministreerd en verantwoord worden in het jaarverslag.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het Strategisch beleidsplan 21-25

error: Content is protected !!