De kinderen wordt waarden en normen bijgebracht waarbij respect, integriteit, rechtvaardigheid, zorg voor de medemens en de ontwikkeling van de eigen identiteit centraal staan. Kinderen zijn in staat om morele keuzes te maken op basis van de algemeen geldende principes, rechten en plichten. Het kind is in staat de effecten in te zien van het eigen handelen waarbij het uitgangspunt is om geen onrecht (schade) te veroorzaken bij een ander of zichzelf. Hiernaast zal het ethisch besef versterkt worden waarbij het kind zich zeer betrouwbaar en rechtvaardig opstelt.

Het innoveren en delen van kennis vormt de basis binnen ons onderwijssysteem waarbij elk kind voldoende algemene, breed georiƫnteerde kennis opdoet en minimaal de kerndoelen beheerst. Kennis dient te leiden tot het maken van goede en bewuste keuzes, dienstbaar te zijn aan de maatschappij en het verbeteren van (leef)omstandigheden van de omgeving/samenleving.

De kinderen krijgen keuzevrijheid en inzicht in de eigen ontwikkeling waardoor zij verantwoordelijk worden voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. Kinderen zijn zich bewust van de plichten die zij hebben, staan in voor het eigen handelen, stellen zich coƶperatief op en hebben oog voor hun omgeving.

Het kind is in staat om zijn creativiteit te uiten middels verschillende kunstvormen, leergebieden en vernieuwde werkwijzen. Daarnaast leren kinderen om hun creativiteit in te zetten in het dagelijks leven bij het oplossen van problemen en het zoeken van nieuwe mogelijkheden.